Lavere sykefravær med digital helseveiledning


Kom tilbake til jobb etter å ha fått hjelp fra sin helseveileder

Tone kom tilbake til jobb etter å ha fått hjelp fra sin helseveileder til å endre sin livsstil. Mestring, fysisk aktivitet, støtte og ansvarliggjøring har vært sentralt i Tones reise fra deprimert kreftpasient til livsglad taxisjåfør.
Image

God helse og livsglede tilgjengelig for alle som får den rette veiledningen

Vi i ABEL tror at god helse og livsglede er tilgjengelig for alle som får den rette veiledningen. Med en visjon om god helse, funksjonalitet og selvtillit til alle innbyggere i Norge har vi siden 2017 utviklet teknologi, nettverk og metoder for å tilgjengeliggjøre effektiv helseveiledning til en bærekraftig pris.
Image

Lojalitet, samarbeid og ambisjon

ABEL er tuftet på tre sentrale verdier: gjensidig lojalitet, tett samarbeid og høye ambisjoner. Dette forplikter oss til å kommunisere sannheten, selv om den kan være upopulær, å beskytte selv i krevende situasjoner, samt å ta risiko der andre velger en mer forsiktig tilnærming.
Image

ABELs forankring i FNs bærekraftsmål

Med ambisjoner om å bidra til at mange skal få det bedre, er det naturlig at vi også tar et ansvar om å bidra til stabilitet i samfunnet. Derfor jobber vi for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 3, 4, 9, 10 og 17.
Image
Image
Image
Image
Image

Det er tre ting som gjør ABEL unikt: vår teknologi, vårt nettverk og våre metoder.


Den digitale plattformen

Image

Våre partnere, helseveiledere og ansatte

Den største verdiskapningen i ABEL skjer i nettverket vårt. Både partnere, helseveiledere og ansatte bidrar hver dag til å oppfylle den visjonen vi har.

Samarbeidspartnere

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Prosjektpartnere

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kunder

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Forskningen og kvalitetssikringen

De siste årene har vi gjennomført 6 ulike forskningsprosjekter med hensikt å dokumentere den mest virkningsfulle metoden for å skape god helse og livskvalitet. Vi har blant annet gjennomført forskning sammen med Norges Idrettshøgskole og Høyskolen Kristiania, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Tromsø, samt Diakonhjemmet Sykehus og Remedy Senteret.
Image
Image
Image
Image

Vi har blant annet lært at teknologi har kraft til å effektivisere og forenkle, at gode incentiver er viktige for alle yrkesgrupper og at kvalitetssikring av leveranse må kontinuerlig forekomme. Hvis du ønsker å lese om noen av studiene våre finner du dem her:

munin.uit.no

forskning.no

classic.clinicaltrials.gov


Vi synes det er stas å få anerkjennelse, akkurat som våre kunder. Her er noen av prisene vi har vunnet det siste året.

www.shifter.no

www2.deloitte.com

ey.com


Avisartikler og andre publikasjoner

finansavisen.no

nftr.no

nordlys.no

nettros.no

antidoping.no


Vi tror på en bedre fremtid. Ta gjerne kontakt om du gjør det samme.

Kontakt oss